Menu

Dự án tiêu biểu

Liên kết website

Thành viên

Sơ đồ tổ chức
Sơ đồ tổ chức
01-02-2015
Hội đồng Quản trị:  Nhiệm kỳ IV (2014 - 2019)
 

 
Ông Trịnh Xuân Thiêm
Chủ tịch Hội đồng quản trị

 
TT
Họ và tên Chức vụ
1 Ông Trịnh Xuân Thiêm Chủ tịch Hội đồng quản trị - Tổng Giám đốc
2 Ông Bùi Đức Thọ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị
3 Bà Nguyễn Thị Thanh Uỷ viên Hội đồng quản trị - Phó Tổng Giám đốc
4 Bà Đoàn Thị Tuyết Trinh Uỷ viên Hội đồng quản trị
5 Ông Ngô Huy Nam Uỷ viên Hội đồng quản trị

Ban Kiểm soát ( Nhiệm kỳ 2014-2019)

 

 
TT
Họ và tên Chức vụ
1 Ông Lê Xuân Thắng Trưởng ban
2 Bà Nguyễn Thị Mai Uỷ viên
3 Bà Nguyễn Thị Hải Yến Uỷ viên

 

Bộ máy tổ chức